Yachtskipper af 1. grad

Yachtskipper af 1. grad

Holdliste nederst på siden. Maks. 6 kursister.


Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til at føre fritidsfartøj på alle have. Sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad giver ret til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter, i fart på alle have.

Kurset indeholder

  • Sejladsplanlægning og navigation ved oceansejlads
  • Meteorologi (bl.a. analyse af vejr- bølge- og iskort samt generelle emner inden for meteorologi)
  • Stabilitetsforhold (hvilke forhold kan påvirke skibets stabilitet)
  • Kommunikation i international skibsfart
  • Regler og love for sejlads på alle have
  • Førstehjælp, diagnosticering og lægehjælp

(Bemærk: astronomisk navigation indgår ikke længere som en del af Y-1-kurset)
Der skal forventes hjemmearbejde i forbindelse med kurset og i forbindelse med Planlægningsopgaven, der skal udarbejdes før prøven.
For yderligere information

Forudsætninger

Anerkendt udvidet kursus i førstehjælp (12 timer) eller tilsvarende af prøve-udbyder godkendt uddannelse.
Skal være gennemført inden tilmelding til prøven (Google f.eks. Røde Kors).

Bevis for kursus i instrumentlære (dette kursus kan vi hjælpe dig med at finde, når vi mødes til første undervisning)

Priser

Kurset koster for 30 timers intensiv undervisning kr. 5990,-

Materialer: Du kan mod betaling af et depositum svarende til materialets pris låne bogmaterialet, kurslineal og passer af os eller selv købe det (ca. 1200kr). Alle skal påregne at købe egne søkort (ca. 750kr).

Prøvegebyr kr. 875,- betales til DFU (Danmarks Fritidssejler Union) Mere om dette på kurset.

Kursusprisen er eksklusive materialer, demonstration af tekniske navigationsinstrumenter og udvidet før

Venteliste

Udfor alle hold der er optagede vises linket “Venteliste”. Ventelisten fungerer ligesom al anden tilmelding efter “først til mølle” princippet. Vælger du at blive skrevet op, registreres tiden og datoen for din opskrivning. Ved et eventuelt afbud tilbydes den først opskrevne en plads på det pågældende hold. Opskrivning på venteliste gælder kun for det enkelte hold hvorpå man opskrives.

Holdliste og tilmelding

HoldnrHoldPladserTilmeld
7031Y1 - Weekendhold 14.01.2023 kl. 10.00

6 på lager

Tilmeld
7032Y1 - Weekendhold 04.11.2023 kl. 10.00

6 på lager

Tilmeld
7000Y1 - Weekendhold 06.01.2024 kl. 10.00

Ingen ledige pladser

Tilmeld
7002Y1 - Weekendhold 26.10.2024 kl. 10.00

5 på lager

Tilmeld